Pomoc dla partnerów


Kliknij aby pobrać aplikację
Aktualizacja programu poprawiająca problemy z instalacją wersji 2.004E Vademecum Wykładowcy SPS PC.

Jeśli wystąpiły problemy podczas instalowania aktualizacji wersji 2004E zawierającej demo SPS A należy:
- pobrać i zainstalować plik aktualizacji aktualizacjaVW_SPS_2004E.exe dostępny tutaj

Zbiorcza aktualizacja programu Egzaminu Wewnętrznego 2013 do wersji 1.999.

Jeśli wystąpiły problemy z rejestracją produktu lub inne nieprawidłowości w działaniu programu w wersji niższej od 2.000 należy:
- pobrać i zainstalować plik aktualizacji ewe2013_up1999_sp1.exe dostępny tutaj
- uruchomić program Egzamin Wewnętrzny 2013 i zarejestrować program.

Aktualizacja programu poprawiająca problemy z rejestracją Testy 2013.

Jeśli wystąpiły problemy z rejestracją produktu należy:
- pobrać i zainstalować plik aktualizacji Testy2013_patch.1.005.exe dostępny tutaj
- uruchomić program Testy 2013 i zarejestrować program.

Downgrade programu Egzamin Wewnętrzny 2013 z wersji 2.000 i większej.

Dla użytkowników, którzy mają problemy z poprawnym działaniem aplikacji a ich konfiguracja sprzętowa nie spełnia wymogów minimalnych programu należy:
- pobrać i zainstalować plik aktualizacji downgrade_ewe2013_toEnd.exe dostępny tutaj
- uruchomić program Egzamin Wewnętrzny 2013.

Downgrade programu Testów DVD 2013 z wersji 2.000 i większej.

Dla użytkowników, którzy mają problemy z poprawnym działaniem aplikacji a ich konfiguracja sprzętowa nie spełnia wymogów minimalnych programu należy:
- pobrać i zainstalować plik aktualizacji downgrade_Testy2013_toEnd.exe dostępny tutaj
- uruchomić program Testy 2013.

INNE NARZĘDZIA

Aplikacje nie wymagają instalacji, wystarczy uruchomić pobrany plik.
- wersja x32 CPUZ cpuz_x32.exe dostępny tutaj
- wersja x64 CPUZ cpuz_x64.exe dostępny tutaj
- wyświetla ścieżki systemowe dla Air sprawdz_sciezki.exe dostępny tutaj
- rejestruje poprawnie ścieżkę instalacji EWEKa dla wersji niższych niż 3.005 read_reg.bat dostępny tutaj
- TeamViewer e-kierowcaQS.exe dostępny tutaj